Informacja

Jako likwidator Związku Stowarzyszeń Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Województwie Śląskim (KRS nr 0000997291), działając w oparciu o przepis art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) informuję, że na mocy uchwały nr 1/2023 nadzwyczajnego walnego zebrania Związku Stowarzyszeń Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Województwie Śląskim z dnia 29.12.2023 „w sprawie rozwiązania związku” wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne wskazanego wyżej Związku Stowarzyszeń. Uchwałą nr 2/2023 nadzwyczajnego walnego zebrania Związku Stowarzyszeń Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Województwie Śląskim z dnia 29.12.2023 wyznaczony został likwidator wskazanego wyżej Związku Stowarzyszeń – Przemysław Stich.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt GL.X NS-REJ.KRS/003930/24/099 postanowił: wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego nową nazwę wskazanego wyżej Związku Stowarzyszeń: „”Związek Stowarzyszeń Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Województwie Śląskim” w likwidacji”; wykreślić „zarząd” jako organ uprawniony do reprezentacji i w jego miejsce wpisać „likwidatora” jednocześnie wykreślając dane osób wchodzących w skład zarządu w ich miejsce wpisując dane osoby likwidatora; wpisać rozwiązanie organizacji.

Kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.