Na zdjęciu T. wróbel, B. Komandzik, B. Łukaszczyk, S. Komandzik oraz Cicely Saunders

O lewej stoją: T. wróbel, B. Komandzik, B. Łukaszczyk i S. Komandzik.
Siedzi: Cicely Saunders – twórczyni nowoczesnej medycyny paliatywnej.

  • 7 września 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
  • 23 listopada 1999 odbyło się pierwsze zebranie członków stowarzyszenia, które przyjęło skróconą nazwę Hospicjum Domowe im. św. Jana Pawła II. Zebrani dokonali wyboru władz oraz nakreślili zakres działań stowarzyszenia na rok 2000. Prezesem Hospicjum została Irena Rocznik, zastępcą – Teresa Wróbel, sekretarzem – Danuta Jakubowska, członkami zarządu – Franciszek Bukal i Cecylia Gładysz. Akces wolontariusza Hospicjum podpisało 30 osób. Dzięki władzom miasta stowarzyszenie otrzymało swój pierwszy lokal (a raczej pokój), mieszczący się w budynku przy ulicy Markowej 20.
  • Początki funkcjonowania Hospicjum nie były łatwe. Silna motywacja i samozaparcie wolontariuszy były niezbędne do pokonania szeregu barier administracyjnych, finansowych i mentalnych. Brak lekarza, tylko 2 pielęgniarki, konieczność przeszkolenia wolontariuszy,  zakup niezbędnego sprzętu medycznego i podstawowego wyposażenia,  a przy tym niewielkie środki finansowe z trudem pozyskiwane od sponsorów, nie załamał ducha hospicyjnego. Udawało się powoli przezwyciężać kolejne bariery i trudności.
  • W listopadzie 2000 roku dotychczasową prezes Hospicjum zastąpiła Teresa Wróbel, która pełni tę funkcję do dziś.
  • W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie otrzymuje od władz miasta zniszczony budynek, należący kiedyś do pobliskiej huty. Remont budynku i jego adaptacja trwają pół roku. Dzięki pomocy wielu sponsorów udaje się remont zakończyć w listopadzie 2005 roku i wprowadzić do nowego budynku
Facebook
Facebook Pagelike Widget