Kiedy stajemy przed nieubłaganą koniecznością podjęcia walki z chorobą nowotworową, potrzebna jest nam wtedy pomocna dłoń, najdrobniejsza porada i wskazówka, ułatwiająca opiekę i ucząca właściwego postępowania. 

Hospicjum obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie choroby, u których zakończone zostało leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępującą i wyniszczającą chorobą nowotworową.

Postępowanie medyczne dotyczące chorych, będących pod opieką hospicyjną obejmuje:

  • ocenę objawów choroby i podjęcie leczenia objawowego,
  • wyjaśnianie choremu przyczyn występujących dolegliwości oraz możliwości postępowania,
  • wyjaśnianie rodzinie metod leczenia objawowego, aby ta włączyła się do współpracy,
  • indywidualizację leczenia i zapis programu leczenia na karcie informującej chorego i jego rodzinę,
  • ocenę skuteczności leczenia i występowania nowych objawów w celu stałej rewizji postępowania.

Opieka hospicyjna stawia sobie za cel nie tylko niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym i łagodzenie objawów psychosomatycznych choroby nowotworowej. Jej celem jest także współtowarzyszenie choremu oraz wsparcie merytoryczne i duchowe osób bliskich, które podejmują niemały trud „bycia” przy łóżku chorego aż do samego momentu „przejścia”, a potem także wsparcie rodziny osieroconej, przeżywającej dramat po śmierci bliskiej osoby.

Opieka hospicyjna dla chorego i jego rodziny jest bezpłatna. Koszty opieki pokrywane są w większości z darowizn (w tym w przeważającym odsetku z 1% podatku), z wpłat członków Stowarzyszenia, z funduszy grantowych. Część środków Hospicjum otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia.