• Masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?
 • Czujesz potrzebę niesienia pomocy ludziom ciężko chorym?
 • Chcesz więcej dowiedzieć się  o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem?
 • Pragniesz pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych?
 • Chcesz realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco chociaż na jedno pytanie, wstąp do grona ludzi chcących pomagać!

 1. Zapoznaj się formami wolontariatu hospicyjnego oraz najważniejszymi prawami i obowiązkami wolontariusza (poniżej).
 2. Przemyśl, jaką możesz zaoferować pomoc. Nie działaj w pośpiechu. Twoja decyzja nie może zrodzić się z powodów emocjonalnych, być sposobem na spędzenie wolnego czasu, być ucieczką od codzienności. Praca wolontariusza hospicyjnego to odpowiedzialna i wymagająca posługa.
 3. Jeżeli podjąłeś decyzję zgłoś się na rozmowę do Hospicjum lub zadzwoń w godzinach urzędowania. Otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

 

Wolontariusz ma prawo:

 • do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • do zwrotu kosztów przejazdów, związanych z wykonywanymi zadaniami
 • do pokrycia kosztów szkoleń, na które zostaje skierowany
 • do otrzymania informacji o ryzyku związanym z pełnioną posługą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypełniania zadań
 • do otrzymania pisemnego zaświadczenia o pełnionej posłudze
 • do otrzymania pisemnej opinii

Wolontariusz ma obowiązek:

 • pracy społecznej, za którą nie pobierane jest wynagrodzenie
 • zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego wolontariatu (zwłaszcza związanych z sytuacją zdrowotną i socjalną osób, na których rzecz świadczy pomoc)
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań
 • uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia
 • traktowania każdego człowieka, a w szczególności chorego, odpowiedzialnie i życzliwie

REFLEKSJE wolontariuszy naszego Hospicjum:

“Hospicjum jest przede wszystkim wspólnotą ludzi dobrej woli. Wspólnotą ludzi, którzy chcą pomagać i towarzyszyć ludziom chorym, mając przy tym świadomość, że każdy dzień trzeba przeżyć tak, jakby miał być ostatnim, a mimo to, pierwszym – bo wciąż jest tyle do zrobienia”. Teresa 

“Doświadczenie wolontariusza hospicyjnego nabyłam opiekując się chorą mamą. Ponieważ jestem osobą pełną optymizmu, staram się zawsze być uśmiechniętą i żyć pełnią szczęścia, dlatego chcę się tym dzielić z innymi. Bóg obdarzył mnie tymi talentami i dlatego mam wobec Niego dług wdzięczności, który muszę spłacić.  A ponieważ w życiu zaznałam, co to ból i strach, dlatego w miarę moich możliwości staram się przynosić chorym trochę ulgi  w cierpieniu. Wiem, że nie mogę choremu zwrócić zdrowia, ale swoją obecnością mogę mu służyć w jego trudnych chwilach. Czasami wystarczy, że jestem, potrzymam za rękę, pomodlę się z chorym i to wystarcza”. Stefania

“Dla mnie, wolontariusza z prawie 10-letnim stażem, hospicjum domowe to miejsce, w którym jestem bliżej prawdziwego świata i prawdziwych wartości. Świata bez przekłamań i bez retuszu. To miejsce bezcennych doświadczeń bycia z drugim człowiekiem”. Ewa

“W hospicjum jako wolontariusz niemedyczny pełnię dyżury, podczas których przyjmuję zgłoszenia chorych oraz wydaję sprzęt medyczny. Na miarę swoich umiejętności pomagam także  w sprawach gospodarczych i porządkowych. Każdemu zgłoszeniu nowego pacjenta zawsze towarzyszy moja mała cząsteczka bólu  i współczucia dla chorego i jego rodziny, a szczególnie odnosi się to do chorych „z mojego rocznika”.  Gdy ktoś potrzebuje mojej pomocy odwiedzam chorego w domu, czuwając przy jego łóżku, niosąc drobną posługę i dzieląc się rozmową”. Staszek

Facebook
Facebook Pagelike Widget